طراحی

مجموعه KCCG با کادر مجرب مهندسین ایرانی و اروپایی، ارائه دهنده طرحهایی منطبق با قوانین و مقررات شهرداری ها می باشد.

طرح های این مجموعه، بهینه، منحصر به فرد و ماندگار بوده و ارائه طرحهای مفهومی و هارمونیک سه بعدی، مشخص نمودن متریال طرح ها از جمله خدمات این مجموعه است.