مدیریت اجرایی

مجموعه KCCG در راستای ایجاد شفافیت عملکردی و مالی در پروژه های پیمان مدیریت، با ارائه گزارشات آنلاین (در بستر اینترنت) از جمله انعکاس موارد زیر در سایت مربوطه، امکان مشاهده و آگاهی کامل و روزآمد اطلاعات پروژه را به کارفرمایان محترم ارائه مینماید.

  • قراردادها
  • صورت وضعیت‌ها
  • فاکتورها
  • صورت جلسات
  • کلیه تراکنش‌ها و اسناد مالی
  • برنامه زمانبندی
  • پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
  • تصویر پروژه به تفکیک نوع فعالیت در زمان‌های مختلف
  • رویت آنلاین پروژه از طریق دوربین‌های مدار بسته 24 ساعته
  • گزارشات روزانه و ماهیانه پروژه